สถานีวิทยุ

ที่อยู่ 40 หมู่ 12 ต ป่าสัก อ. เชียงแสน จ. เชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน เชียงราย 57150 ประเทศไทยเบอร์โทรศัพท์ 0819920607
smile FM 100.75 MHz เลขที่ 40 หมู่ 12 ต.ป่าสัก อ. เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
 ติดต่อ คุณ หนุ่ม สมาพล
 โทร 081-9920607
 โทรและ fax 053-955205
e-mail: smilerafm@hotmail.com
facebook: smilefm chiangmai chiangrai
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE